Shop More Submit  Join Login
About Digital Art / Hobbyist Premium Member Lenord CurryMale/United States Group :iconxtremefractals: XtremeFractals
All Fractals, All The Time!
Recent Activity
Deviant for 8 Years
6 Month Premium Membership
Statistics 569 Deviations 7,832 Comments 24,347 Pageviews

Newest Deviations

Favourites

Activity


DA-Becoming by Len1
DA-Becoming
Mandelbulb3Dv1.8.9

Pretty sure this started from someone elses params I came across and started tweaking on while browsing but didn't save the name. If anyone recognizes it let me know so I can add Credit....gotta stop saving so many params got more than I know what to do with plus now I got a new Project Bike to build, too much to do too little time, I'm supposed to be Retired fuck when did I get so old.....

Mandelbulb3Dv18{
g....Es...Uy/...w....2A....LqdD2OxctzKPc7uq1JRuDWKTPnBuxRz180JwZoqSrz.I31P
lXh5yj
................................MRX3KO/Mt.2........Y.F6................U//
2...wD
...Uz6...........s.0/...........Y0...2kC.....YJPv6LC.WlD/.Ev/00E..Ae0dkpXm
1....Y
z6EnAnID16../..........wz................................sU0.....y1...sD..
.../..
.zHnAnQD47LNRQ0YFwX9d8UJwIF2zGDS0XM3GqcDgYdlsOFSWvHkX8Ps7MusyEXnFASY2VlDCD
PwMzFv
Ew989gHAzDK2zyOrM7m.rfiDU....AIOg/.......2....sD.2....sD.MG...............
......
.............oAnAt1...sD....zw1....................................bVL6El.
...I..
.....Ksulz1.....tzzzmx4EYYEK.MA.q....I3...kF....I.l24c2.UBkA....0/...ca8..
.Uhr5E
fwollU1KEG9CM/7JqBMVoMG9h23..c..2ysY..EbG7eFT5wD6UNAT2kY6zf.............8.
ENgp4.
.A72QifFzyH.fjrwdvgqz2..........UQW0.MuQB/..R8Zc4xRcz4mYEkti4xyD.UD6HyVzgz
9.Jc..
57qN...Fbf24LNvD0UNAT2kY6z9.T7Nk0j.IzIk3XpDT6a6..UIO4LhsOzHWOnjKAzgqz..Vo4
5d18yj
g.nByTRHF...9MSEAjroz.EzBiuO1CxD..Hc5BFVVz9..wjoG1.E./2EkxEe4LD../2E.pm5U0
8c..2E
./IXi.8cU0.E./2EconzTz9../2E.FUGMjyu..2E./I5K/8cU0.E./2EY5qauGD../2E.7TPU0
8c..2E
./onulfrS1.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.IaQiZYFH7XQdJKPn3bQo71KnV
qAic4Q
E6..2EE.m6E.....I....w....EHdV5IdtqQfZ4BZV5...............................
..Ak.1
Ak.1......UNaNaNaNazzAnAnAnAnAzD........ozXaNaNaNaNsz.........yD........Mz
1.....
.............UzD................................aNaNaNaN5.A........sz.....
....yD
........Uz1..........2.....3....8....oINiRKNmB1.2/.S......................
......
.....MU/4MU/4........EnAnAnAnI.E........kznzzzzzzzzvz.........zD..........
......
..........................................................................
......
.....................................E/....1....I7LMiBL99xqMcZYFH/........
......
..............U/4MU.2.....................................................
......
........................I.2.......5F.5SDJJJJJJxD........uzXNaNaNaNawz.....
......
........kz1...............................E.....I....o....kIkVKNmJKG4B3...
......
......................U1C.U1BoE106E./.....E9nAnAnA9cz2.......BzDoAnAnAnHaz
1nAnAn
AnArziAnAnAnAnxj........kz1........wz.........zD........kz1...............
....zD
........kz1........wz0..................................}
Loading...
MeanGreen by Len1
MeanGreen
Mandelbulb3Dv1.8.9

Another tweak on unzip the sphere
Unzip The Sphere by Dev0rous

Mandelbulb3Dv18{
g....Es...Uy/.../....I....UbRKLJzc02.fCVM9WZjL.ENNKAvc7Nax107bxCQ4kkziyVol
Pb1i.k
................................TxKUCrzNM.2........Y.h3.................y.
2...wD
...Uz6/..........MU//.....k9/...u2....E4.....sj/yy6GtZnD/.UOHgnDNznU0hl9Rl
1.e..M
./Uf53kD12../2...........1........zD........M.A..........YV0.....y1...sD..
.../..
.z1LD8kDiBNNpeHStwXe9c69ra2ey25ay6foUSfD9REWy.NspufA0fs980bBzEuAo/57RUmDwX
Nqg2R6
iu9ffQiuzo/8zKFf.c4WkNnDU...s9ojH........2EnAnYD.2....sD..G...............
......
.............oAnAt1...sD....zw1...................................k7aJuDZ.
...k1.
.....Ksulz1.......kzki9mS.ES.A4.V/...Q2...UV....s.SC6o2.EU.F....6/...EK3..
..SF5Q
...U.SAe9OulciMCYYm8S.....6.UsWzuqdI...fkxderW.E6sq9vO786.g..........2k.Xx
zuXrA.
.Eot8VlJaz9.IXBzAbNvzAkmu52Z.4/k/EU0.wzzz1...........I/...................
E.2c..
zzzz............f....................A./8.kzzzj4.w5........820........UT..
......
8.U0.MgTrsK.Hnq4ur/gz0.UJQq3A4zj..M1VTvt1.A...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU0
8c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU0
8c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c..........................
......
E6...M..F3E.....I....o....kIkVKNmJKG4B3...............................U1C.
U1BoE1
06E./......IaNaNaN6hz..........ElAnAnAvrS.2..........MMaNaNaNamj........kz
1.....
...wz.........zD........kz1...................zD........kzXLaNaNaNqgz.....
......
.....................6.....3....1....wJEh3aSdtqN0x4SHBJFm.EPm.............
......
.Qk0.................cNaNaNatezD........UznAnAnAnAnuz.....................
......
..........................................................................
......
................................/....E/...E/....T/pPgZbFjl4NhALSh/........
......
........................................Y.2...............................
......
..........................................................................
......
..........................................E.....I....Q....EE0x4SBx4Nl.....
......
......................k/..........................././..........OaNaNaNatz
1.....
..........................................................................
......
.....................................................6/....3..../....wZFjl
4NdtqN
m...MBXM.6LPm...................6.............................yD........Uz
1.....
.....1........zD........sz9...............................................
....zj
........kz1........................................sz...........1....E/...
k0....
HZKNm/LOiBrOdF1..................................k.1Ak.1A.......nAnAnAnAlz
1.....
...wz........Y2E........kz1........wz.....................................
......
.............................................................DevO/Lenord.......
........}
Loading...
Bloom-n-Rocks by Len1
Bloom-n-Rocks
Mandelbulb3Dv1.8.9

Tweaking on one by DevOrous 
Unzip The Sphere by Dev0rous

Mandelbulb3Dv18{
g....Uv0..kZ4.../....I.....9ExB4Dm.2.fAgTMa3OIzj.h0WNoERdxX5T28ysSufzqvmf1
mEmm.k
................................LRLCAieFV.2........Y.h3.................//
2...wD
...Uz6/....I0....MU//...........u1....E4.....gEUXAJdLKlD/.UOHgnDyyfK1hl9Rl
1.CfeC
//EnAnID12../2...........1........zD........M.A..........2U0.....y1...sD..
.../..
.zHnAnQDlHgbFJZzlwnfUr8UlTGcysuqHzDdk0fDchZSJ2xSku9PzpgFewP9z2K8DjDr.FmDHc
wBsBvv
Vu9.9c4Xk127z8adt1R8zqmDU...s9YQd/.......2EnAnYD.2....sD.MG...............
......
.............oAnAt1...sD....zw1...................................k7aJuDP.
...k1.
.....Ksulz1.......kzp/ZWF1UQ..6.v....62....V....v.xp/c3.EU.F....6/...EK3..
..SF5I
...U.eZZXWllcicEYu27Kdl7w.6.1AqzfDSn...0.p4HE3yD6w8pJs/mZzX..........2k.Xx
zuXrA.
.Eot8VlJazP.IXBzAbNvzAkmu52Z.4/k/EU0.wzzz1...........A0...................
E.2c..
zzzz............f....................2./8.kzzzD............8..............
......
A.k0yPgTr...XIa6M7iUz0EVII1lsDwj.MAtHSjaA.A...8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU0
8c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU0
8c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c..........................
......
E6...M..F3E.....I....o....kIkVKNmJKG4B3...............................U1C.
U1BoE1
06E./.....UhAnAnAnigz..........E9nAnAnIMS.2..........kNaNaNaNamj........kz
1.....
...wz.........zD........kz1...................zD........kzXLaNaNaNqgz.....
......
.....................6.....3....1....wJEh3aSdtqN0x4SHBJFm.EPm.............
......
.Qk0.................EnAnAnAngzD........UznAnAnAnAnuz.....................
......
..........................................................................
......
................................/....E/...E/....T/pPgZbFjl4NhALSh/........
......
........................................Y.2...............................
......
..........................................................................
......
..........................................E.....I....Q....EE0x4SBx4Nl.....
......
......................k/..................UaNaNaNat1./..........OaNaNaNatz
1.....
..........................................................................
......
......................................................0....3..../....wZFjl
4NdtqN
m...MBXM.6LPm...................6......1Ak.1Ak................yD........Uz
1.....
.....1........zD........sz9...............................................
....zj
........kz1........................................sz...........1....E/...
k0....
HZKNm/LOiBrOdF1..................................k.1Ak.1A.......nAnAnAnAlz
1.....
...wz........Y2E........kz1........wz.....................................
......
................................................................DevO/Lenord....
........}
Loading...
Mix it up by Len1
Mix it up
Mandelbulb3Dv1.8.9

Mandelbulb3Dv18{
g....Uv0..kZ4...61...IE...kEgSavD536.HX6MXFYUHxDiOuA85/sHynFvtIUi9Z3.Jvodq
w5pN/k
................................MLPOsga3rz1........Y./.........E........y.
2...wD
...Uz6/....J2.../Mk1/...........Z/...2EC.....olgnsoDc.oD/.EAfLgD..6X1dkpXm
1....Y
.7EnAnID16../2......................BnAnAnAnAz9...........U0.oAnAt1...sD..
.../..
.wHnAnQDKeyIC0vHFxH2wLQzxK2Kyea3Qor/RRfjvKumxdELruXprvfu95HUyEd80l6gD3pD.L
NpwAp3
Mt9sH45WlyIIz8KAs1Eom2cDU....0o/o/............kD.2....sD/MG...............
......
.............oAnAt1...sD....zw1...................................UW0g1EB.
...UA.
.....Ksulz1.......kzgazg.0kJ.M3.T....g2....Y....k.y36.2.kT.C....z....ooz..
.UJE5Q
...U.OaQ.q1NZ.UL.2HJX3kUG0..lE/.UeOn..klrlkCx9xj66gJ7KDgdzX...........E.8.
klLS4.
.sM93P58izP.eLISw7kxz0..........U6U0.gwQm...R8Zc4xRczmVJdtvvzczj/.........
E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8..............
......
6.U0.s8Rn............0E92FpyVY.E..............8cU0.cU08cee0cU08.U08cUGJJU0
8c..8c
U08mx/8cU0.cU08cQs5cU08.U08cU0bTU08c..8cU08ly/8cU0.cU08cMw5cU08.U08cUmqTU0
8c..8c
U08kz/8cU0.cU08c...cU08cee0cU08cIJ3cU08cwy5cU08c..........................
......
E....I.3/3./....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.
......
..........ENaNaNaNavz...........zzzzzzzLlz1........wz.....................
......
........................I.A...............................................
......
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/....................
......
.............................12E..........................................
......
..........................................................................
......
................................/....E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/........
......
................4MU/4MU/........zzzzzzzz0.2.......E/./..........DaNaNaNaNy
9.....
..........................................................................
......
..........................................E.....I....c....kHXFLMcJ4NmxaP7N
oI.Q5.
..........................U/4MU/4M........UNaNaNaNi2./........zD..........
......
..........................................................................
....yD
........Uz9..........................................2....U/....1....MoPgF
KOiR46
7t4RU.pPr/......................8..0...........................E........x.
Y9nAnA
nAnwz.....................................................................
......
................................................................}
Loading...
MB3D-101214 by Len1
MB3D-101214
Mandelbulb3Dv1.8.9

Not doing much Fractaling lately, a lot of other stuff going on. I've been building and rebuilding my Harley for nearly 30 years now, got it where I wanted it finally last year, one of the Hottest and nicest Bikes around, then I got bored with it, sold it last week. Got a really good price for it turned around and bought a 2010 Model 48 Sportster, time for a new Project Bike, don't think I have 30 years left to spend on this one though, good thing I got top dollar for the other one, plenty left over for Parts and goodies to make it mine, going to be a busy Winter.

Mandelbulb3Dv18{
g....Uv0..kZ4...61...IE....ZC8AFzUT..3tB0zJMSi.E7Uw/kXiS4zX4.PfDxI33./Z8T1
5zxE.E
................................QSPbWs8rd.2........Y.t3H.......E........y.
2...wD
...Uz6/...Ew1.../2m1/...........i/...2E8.....YNdT/m/NnkD/2G1U5sD..OY1pAnAn
1....Y
.7UaNaND16../2......................nAnAnAnAPz9...........U0.oAnAt1...sD..
.../..
.w1...cDnkr9FlnybwHD8HEfGFYuyuXfNDD3vIgDCxVv1qAEouv8ik3FMT0xyIzCqJV8cTmDBd
VLMmMf
evPIe7S1Obx7zGbD6GK93EjDU....1odJ/..s4/...UNaNmD.M....sD/MG...............
......
.............oAnAt1...sD....zw1...................................UrIh6EA.
...UA.
.....Ksulz1.......kzijeDM.UC.o2.v....61...ER....P.Jx0Y0..U.C....z....koz..
.UJE5I
...U.0ubT45../sKz.X9Q......./c..zzzz..kuvBTuCfuj6odIWOorVyf...........E.8.
klLS4.
.sM93P58izv.eLISw7kxzC........../6U0.wzzz1...........o/...................
.1.wmz
7e2A..ECBYsFL1wD.4ZuAEitF.2.PH3imB6/.7U.mwzzzzj.2.6........8.0.........U..
......
66U0.6wKk.............E92FpyVY.k..............8cU0.cU08cee0cU08.U08cUGJJU0
8c..8c
U08mx/8cU0.cU08cQs5cU08.U08cU0bTU08c..8cU08ly/8cU0.cU08cMw5cU08.U08cUmqTU0
8c..8c
U08kz/8cU0.cU08c...cU08cee0cU08cIJ3cU08cwy5cU08c..........................
......
E....ME3F3U.....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.
......
..........ENaNaNaNavz...................Yz1........wz.....................
......
........................I.A...............................................
......
.....................2.....3....3....w3IjlKS4x4PYZaPb/....................
......
.............................12E..........................................
......
..........................................................................
......
................................3....E/...U0....DB4RVVKNY7rPiZYFH/........
......
................4MU/4MU/................/.YNaNaNaNq../....................
......
..........................................................................
......
..........................................U.....I....c....kHXFLMcJ4NmxaP7N
oI.Q5.
..........................U/4MU/4M........UNaNaNaNi2./........zD..........
......
..........................................................................
....yD
........Uz9..........................................6....U/....1....MoPgF
KOiR46
7t4RU.pPr/......................8..0...........................E........x.
oAnAnA
nAHwz.....................................................................
......
................................................................0....E/...
U0....
DB4RVVKNY7rPiZYFH/kR............................4MU/4MU/........nAnAnAnA6.
2.....
...wz.....................................................................
......
..........................................................................
..}

Loading...

deviantID

Len1
Lenord Curry
Artist | Hobbyist | Digital Art
United States
Current Residence: In the middle of The Big Empty
deviantWEAR sizing preference: XXL
Print preference: The print on a $100 Bill
Favourite genre of music: Rock/Alternative
Favourite photographer: My Daughter
Favourite style of art: Any
Operating System: Windows Se7en-pro/sp1
MP3 player of choice: Who's on the Team?
Shell of choice: Premimum Unleaded
Wallpaper of choice: Mine
Skin of choice: Human
Favourite cartoon character: Ratfink
Personal Quote: No matter where you go...There you are
Interests

Journal

No journal entries yet.

Groups

Comments


Add a Comment:
 
:iconjjkiefer:
jjkiefer Featured By Owner Aug 23, 2014  Hobbyist Traditional Artist
Thanks for the fave!
Reply
:iconrobertarose:
RobertaRose Featured By Owner Aug 3, 2014  Student Photographer
Beautiful gallery... keep up the awesome work :)
Reply
:iconlen1:
Len1 Featured By Owner Aug 3, 2014  Hobbyist Digital Artist
Thanks
Reply
:iconjjkiefer:
jjkiefer Featured By Owner Jul 23, 2014  Hobbyist Traditional Artist
Thanks for the fave!
Reply
:iconjjkiefer:
jjkiefer Featured By Owner Jul 13, 2014  Hobbyist Traditional Artist
Thanks for the fave!
Reply
:iconrecycledrelatives:
recycledrelatives Featured By Owner Jul 10, 2014  Hobbyist General Artist
:iconbigfav1plz::iconbigfav2plz::iconbigfav3plz::iconbigfav4plz: 
Reply
:iconmiincdesign:
miincdesign Featured By Owner Jun 20, 2014
Thank you so much for fav! :hug:
Reply
:iconjjkiefer:
jjkiefer Featured By Owner Jun 12, 2014  Hobbyist Traditional Artist
Thanks for the fave!
Reply
:iconbatjorge:
batjorge Featured By Owner Jun 7, 2014  Hobbyist Digital Artist
Many thanks Len! chasing points Points La  :hug:
Reply
:iconlen1:
Len1 Featured By Owner Jun 7, 2014  Hobbyist Digital Artist
Your welcome man, no problem
Reply
Add a Comment: